”Of course I want counsel. But it is even more important to have a good interpreter”

In de volgende situaties help ik u graag als tolk Roemeens:
• bij de politie: verdachtenverhoor, getuigenverhoor, opnemen van een aangifte
• bij de rechter: tolken op de zitting
• bij de advocaat: gesprekken met cliënten, voorbereiden van een zitting
• bij de notaris: het passeren van akten bij de notaris: leveringsakte, hypotheekakte, huwelijkse voorwaarden, samenlevingscontract, testament
• bij de werkgever: zakelijke gesprekken, functioneringsgesprekken, vergaderingen en slechtnieuwsgesprekken
• bij de bedrijfsarts: gesprekken met langdurig zieke werknemers
• tijdens de opleiding: interne vakgerichte opleidingen voor uw Roemeense werknemers
• bij de gemeente: gesprekken met cliënten
• bij het UWV: gesprekken m.b.t. uitkeringen
• bij de hulpverlener: gesprekken met ouders en kinderen
• op school: gesprekken met ouders en kinderen

Als beëdigd tolk ben ik onpartijdig en heb geheimhoudingsplicht. De onderwerpen van uw gesprekken zijn bij mij veilig. Ik beschik over een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en ik ben gescreend door de politie (Betrouwbaarheid en Geschiktheid Onderzoek).