U kunt bij mij terecht voor de vertaling voor verschillende teksten/documenten, zoals:
• (overname-/arbeids-)contracten
• volmachten
• (koop-/huur-)overeenkomsten
• processen-verbaal
• persberichten
• rijbewijzen
• geboortebewijzen
• diploma’s
• bedrijfsprofielen
• gebruiksaanwijzingen

Uw document vertalen is snel geregeld, tegen een aantrekkelijk tarief.

Tevens verzorg ik beëdigde vertalingen. (Een beëdigde vertaling wordt uitgevoerd door een beëdigd vertaler. De vertaling is voorzien van een handtekening, een stempel en een verklaring dat de vertaling een waarheidsgetrouwe weergave is van de originele tekst en naar eer en geweten is gemaakt. De vertaler is door de arrondissementsrechtbank bevoegd verklaard om documenten te vertalen die u aan een officiële instantie moet overleggen, zoals bijvoorbeeld geboortebewijzen, rijbewijzen en diploma’s.)

In het geval dat u een apostille nodig heeft en u de mogelijkheid niet heeft om naar de rechtbank te gaan, kan ik namens u gaan.